EU Trick Dog Spark Team

EU Trick Dog Spark Team

Give the gift of learning! Order GIFT VOUCHER for online dog training with Certified Trick Dog Trainer. Online dog training will start in January 2022 and will consist of 16 online classes during 16 weeks. Each week you will get a video and detailed description in English how to teach your dog a new command. At the end of the course you should be able to pass the exam for Novice Trick Dog title. The number of participants is limited!
Even if you do not want to get working titles with your dog, you can learn many useful things with us like “sit”, “down”, “heel”, “bark”, “come”, “stay”, jump over obstacles etc.
You can order your voucher via email: hurtos.gabriella(at)gmail.com

Darujte možnost učení! Objednejte si DÁRKOVÝ POUKAZ na online výcvik psů s certifikovanou trenérkou trikového psa. Online výcvik psů začne v lednu 2022 a bude sestávat ze 16 online lekcí po dobu 16 týdnů. Každý týden dostanete video a podrobný popis v češtině, jak naučit svého psa nový povel. Na konci kurzu byste měli být schopni složit zkoušku k získání titulu Začátečnický Trikový Pes. Počet účastníků je omezen!
I když nechcete se svým psem získávat pracovní tituly, můžete se u nás naučit spoustu užitečných věcí jako „sedni“, „lehni“, „k noze“, „štěkej“, „pojď“, „zůstaň“, skoky přes překážky atp.
Dárkový poukaz si můžete objednat e-mailem: hurtos.gabriella(zavináč)gmail.com

Welcome to EU Trick Dog Spark Team!

My name is Gabriella Hurtos, CTDI (Certified Trick Dog Instructor). Learn various tricks with our Cimarron Uruguayo dogs and earn Novice, Intermediate, Advanced or Expert Trick Dog Title.

EU Trick Dog Spark Team Certified Trick Dog Instructor

Feel free to join EU Trick Dog Spark Team and do more with your dog!

EU Trick Dog Spark Team Classes – Hodiny

Our first Advanced Trick Dogs

Anakin Cerberus Illusion - Advanced Trick Dog
Anakin Cerberus Illusion – Advanced Trick Dog

ANAKIN Cerberus Illusion

ANAKIN Cerberus Illusion is the first Cimarron Uruguayo dog in the World with Novice, Intermediate and also Advanced Trick Dog title.

DUNCAN Cerberus Illusion

Duncan Cerberus Illusion - Novice Trick Dog
Duncan Cerberus Illusion – Novice Trick Dog

Like father – like son. DUNCAN Cerberus Illusion (son of ANAKIN Cerberus Illusion) earned Novice Trick Dog title at the age of 3 months!

One month later – at the age of 4 months, he got Intermediate Trick Dog title.

Duncan Cerberus Illusion ITD Intermediate Trick Dog

At the age of 5 months, Duncan got Advanced Trick Dog title.

Duncan Cerberus Illusion ITD Advanced Trick Dog