Trick Dog Class 14

Trick Dog Class 14

jump wraps Cimarron Uruguayo Cerberus Illusion

CLASS 14 – Jump Wraps
HODINA 14. – Osmičky přes překážku

Let´s start the Novice Trick Dog Training with Certified Trick Dog Instructor and Cimarron Uruguayo dogs from Cerberus Illusion kennel.
We will continue with the trick: Jump Wraps (figure 8s over bar jump) (video below).

Začněme trénink Začátečnického Trikového Psa s Certifikovanou Instruktorkou Trikového Psa a s Uruguayskými Cimarrony z chovatelské stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme trikem: Skok přes překážku (osmičky přes tyč) (video níže).

English

If you could train your dog to jump over a bar, you can now teach him to figure eight over bar while jumping.
1/ Obtain a variety of small soft treats (small pieces of sausages).
2/ Stand with your dog in front of the bar, which is not too high and capture your dog’s attention.
3/ Show the dog a treat.
4/ Lure your dog with the help of the treat in your hand so as he figures eight over bar while jumping. Your dog might intuitively follow the treat.

If this will not work with your dog, you can use another training technique “do as I do”. You can stand with your dog in from of the bar and jump over the bar and figure eights over the bar yourself encouraging your dog to do the same.
5/ You can use command “wraps” or “hop” in the moment your dog is jumping.
6/ Reward your dog with a treat in the moment he figures eight over bar while jumping.
7/ Praise your dog’s behavior.
8/ Repeat steps 2, 3, 4, 5, 6 and 7 a couple of times (no more then 2-3 minutes).
9/ Play with the dog so as he has positive feeling connected with the training.

Feel free to join EU Trick Dog Spark Team and do more with your dog!

Česky

Pokud jste dokázali naučit svého psa, aby skočil přes tyč, můžete ho nyní naučit během skákaní udělat osmičku přes překážku.
1/ Vezměte si různé drobné pamlsky (něco malé měkké jako např. párek, sýr, atd.).
2/ Postavte se se svým psem před ne příliš vysokou překážku a upoutejte jeho pozornost.
3/ Ukažte psovi pamlsek.
4 / Pomocí pamlsku v ruce zkuste pejska navést k tomu, aby přeskočil přes překážku a během skákaní udělat osmičku přes překážku. Váš pes by mohl intuitivně sledovat pamlsek a vykonat úkol.

jump wraps Cimarron Uruguayo Cerberus Illusion

Pokud to ovšem nebude fungovat, můžete použít jinou tréninkovou techniku „dělej to, co já“. Postavte se se svým psem před překážku a během skákaní udělejte osmičku přes překážku povzbuzujíc svého psa, aby udělal totéž.
5/ Můžete použít příkaz “osm” nebo “hop” v okamžiku, kdy váš pes skočí.
6/ Odměňte svého psa pamlskem v okamžiku, kdy během skákaní udělá osmičku přes překážku.
7/ Chvalte chování svého psa.
8/ Několikrát (ne více než 2-3 minuty) opakujte kroky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
9 / Hrajte se s pejskem, aby mělo pozitivní pocit spojený s výcvikem.

Přidejte se k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a dělejte více se svým psem!

Comments are closed.