Uruguajský Cimarron

Uruguajský Cimarron

Uruguajský Cimarron je veľmi inteligentné všestranné pracovné plemeno, výborný strážca, rodinný pes a ten najvernejší spoločník. Charakterizuje ho absolútna lojalita voči svojej rodine a pánovi. Chráni ich aj za cenu svojho vlastného života. Pri popise charakterových vlastností a pracovných schopností Cimarronov sa opieram o osobné skúsenosti so svojimi vlastnými psami a odchovanými šteniatkami. Zvieratá na chov selektujem nielen na základe vynikajúceho zdravia, ale tiež úžasnej povahy, pracovného potenciálu a samozrejme anatómie podľa FCI štandardu.

To najúžasnejšie plemeno

ANAKIN Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo

Cimarron je tieňom svojho pána, na ktorého vzhliada doslova ako na Boha. Je vždy blízko čakajúc, kedy bude jeho pán niečo od neho chcieť alebo kedy ho pohladká. Cimarron človeka neustále rozosmieva a hľadá spôsob, ako svojmu majiteľovi spríjemniť deň. Je zdrojom permanentnej radosti a pozitívnej nálady. Ak Vám vstúpi do života Cimarron, už si ho bez neho nebudete môcť predstaviť. Miluje deti a pri správnej socializácii vychádza bezproblémovo so psami, mačkami i inými zvieratami.

Vzhľad

BEULAH Cerberus Illusion - uruguaysky cimarron

Uruguajský Cimarron je silný, kompaktný, stredne veľký pes. Výška v kohútiku je u psov od 58 do 61 cm a u sučiek od 55 do 58 cm. U oboch pohlaví je tolerancia ± 2 cm. Hmotnosť u psov je od 38 do 45 kg a u súk od 33 do 40 kg. Silná kostra a dobre vyvinuté svaly majú za následok dobrú mobilitu a obratnosť. [1]

ANAKIN Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo ladder pracovní schopnosti

Skus je nožnicový. Štandard povoľuje neprítomnosť PM1. Ideálna je však plnochruposť. Oči stredne veľkého mandľového tvaru majú zvedavý výraz. Stredne veľké uši trojuholníkové tvaru nesmú priliehať k lícam, môžu byť v tvare “ruže”. [1]

Anakin Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo ku mne hozzám

V Uruguaji sú uši tradične kupírované do kruhového tvaru. Pripomínajú tým uši pumy. Krk je silný, nie príliš dlhý. Kohútik je výrazný. Horná línia je rovná. Hustý chvost je stredne vysoko nasadený a siaha k pätám. Hlboká, široká hruď má siahať minimálne po lakte. Rebrá sú dobre klenuté. [1]

TINU De Aqueronte - cimarron uruguayo at Cerberus Illusion kennel

Cimarron má rovné a paralelné končatiny, a to pri pohľade spredu i zozadu. Zadné končatiny sú dobre osvalené a silné. Pohyb je bez námahy, vpredu s dobrým predkrokom a vzadu s dobrým posunom. V pohybe sú končatiny pri pohľade spredu i zozadu paralelné. Pri zvýšení rýchlosti pohybu je objavia tzv. single-tracking – t. j. labky zbiehajú do jednej línie. Hladká krátka srsť má podsadu a nie je náročná na údržbu. Farba srsti môže byť žíhaná alebo plavá, s maskou alebo bez nej. Biele znaky sa môžu vyskytovať na hrdle, pod čeľusťou, na bruchu, na prednej časti hrudníka a na spodnej časti nôh. Biela farba na nohách nesmie presahovať zápästie alebo polovicu priehlavku. [1]

Úžasná povaha

Belona Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo

Vďaka svojmu vzhľadu budí Cimarron prirodzený rešpekt. Popísať všeobecne povahu plemená je náročné. Charakter každého psa u všetkých plemien sa líši a je jedinečný. Rozdiely sú aj medzi súrodencami z totožného vrhu. Kým jedno šteňa je viac pokojné, iné môže byť aktívnejšie. Jedno šteňa je tak veselej povahy, že vrtí celým svojím telom nielen chvostom, pričom sa neustále smeje. Iné je od narodenia vážne a usmieva sa až neskôr. Každopádne, chovom a cieleným výberom možno zaistiť takmer rovnaký charakter. Ten sa potom stáva charakteristickým pre danú krvnú líniu či celé plemeno. Pri opise charakteru Cimarronov sa opieram o skúsenosti so svojimi vlastnými psami v chovateľskej stanici Cerberus Illusion a o informácie získané od majiteľov našich odchovov. Je vždy úlohou chovateľa rozpoznať povahu konkrétneho šteniatka. Iba potom dokáže nájsť majiteľa, s ktorým si stopercentne sadnú.

Uruguajský Cimarron – „recept na permanentnú radosť”

cimarron uruguayo beowulf cerberus illusion - uruguayský cimarron

“Uruguajský Cimarron – “recept” na permanentnú radosť.” [2] Takto by som najjednoduchšie charakterizovala povahu tohto plemena. Cimarron sa cíti najlepšie v spoločnosti svojho pána, s ktorým si zvyčajne vytvorí veľmi silné puto. Vďaka tomuto dokáže doslova čítať jeho myšlienky. Vníma náladu aj pocity svojho pána a adekvátne tomu prispôsobuje svoje správanie. Zbytočne neobťažuje, ak je pán chorý alebo unavený. S pohladením alebo hrou čaká na vhodný okamih.

Pre svojho pána urobí čokoľvek

Duncan Cerberus Illusion - Novice Trick Dog

Už v útlom veku sa snaží pochopiť svojho majiteľa a splniť všetky jeho priania. Stáva sa, že jeho pána obťažuje prítomnosť nejakej osoby alebo si neželá dotyčného pripustiť bližšie. Cimarron to veľmi rýchlo vycíti. Potom, bez povelu jemným vrčaním danú osobu udrží v patričnej vzdialenosti. Rýchlo dokáže vyhodnotiť situáciu a vhodne reagovať.

Zostane v pokoji, ak sa k majiteľovi rozbehne malé dieťa a skočí psovi okolo krku, pretože ho chce pohladkať. Naopak, ak sa však k jeho pánovi priblíži dospelý so zlým úmyslom (najmä ak sa priblíži zozadu), danú osobu bez povelu okamžite zastaví. Cimarron je pes jedného pána, ale na druhej strane, nemá problém so zmenou majiteľa v prípade, ak ho chápe.

Miluje čokoľvek, čo môže robiť spoločne s nami

Anakin Duncan Cerberus Illusion peekaboo

Aj keď hovoríme o pracovnom plemene, nemá extravagantné nároky na pohyb alebo na množstvo aktivít. Je spokojný aj ako “gaučiak” po boku svojho pána sledujúceho televíziu. Akákoľvek spoločná činnosť s majiteľom Cimarrona rozžiari šťastím. Následne potom môžeme byť svedkami ich charakteristického úsmevu “od ucha k uchu”. Nadšenie pre spoločné aktivity a úplná oddanosť majiteľovi z nich robia fantastické pracovné psy. Ich vysoká miera motivovanosti pramení z ich vôle urobiť čokoľvek pre svojho pána. Pracovný Cimarron z majiteľa väčšinou nespúšťa zrak čakajúc na akýkoľvek povel. Svoju dobrú náladu z vykonanej práce za okamžik prenáša aj na psovoda.

Nemilosrdná história

cimarron-uruguayo-cerberus-illusion-Historie Uruguayských Cimarronů

História Cimarronov je veľmi smutná a nemilosrdná. Osud sa s predkami týchto psov vôbec nemaznal. Najskôr ich kolonizátori využili k eliminácii domáceho obyvateľstva. Potom, keď už neboli potrebné, pustili ich do voľnej prírody. Ich majitelia sa vrátili do Európy, do svojich domovov. Psy zostali na území dnešného Uruguaja samy a opustené. Boli ponechané napospas osudu. Záležalo na schopnostiach každého jedného jedinca, či sa naučí opatriť si potravu, vodu či úkryt. To, že sa naučia fungovať ako svorka a ohrozovať dokonca aj človeka, nik nepredpokladal.

Význam pojmu “cimarrón”

cimarron uruguayo cerberus illusion Maura

Uruguajský Cimarron pochádza z Uruguaja, ako tomu napovedá aj názov. Samotný pojem “cimarron” v preklade znamená:
1/ Divoké zviera, predovšetkým pokiaľ ide o domáce, ktoré utieklo do divočiny.
2/ Rastlinu, ktorá rastie prirodzene (bez ľudského zásahu) vo voľnej prírode.

cimarron uruguayo cerberus illusion tinu maura pair 18.2.2021c

Vo všeobecnosti sa v Latinskej Amerike termín “cimarrón” používal na všetko domáce, čo sa neskôr vrátilo do voľnej prírody, napr. človek, zviera, rastlina. Týmto pojmom sa nazývali pôvodne dezertéri a otroci, ktorí utiekli z lodí väčšinou do horských oblastí jednotlivých ostrovov na pobreží Karibiku. Neskôr došlo k rozšíreniu tohto pojmu tiež na domáce zvieratá uniknuté zo zajatia, respektíve na rastliny, ktoré sa importovali, vyklíčili a rozmnožili sa spontánne bez zámerného vysiatia. [3]

História Uruguajských Cimarronov

Anakin Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo 23.2.2021f

Archeologické a historické dôkazy potvrdzujú existenciu psov na území dnešného Uruguaja už pred objavením Ameriky. Uruguajský Cimarron však nie je ich potomkom. Predkami Cimarronov sú mastiffy a vojnové psy privezené španielskymi a portugalskými kolonizátormi. Mastiffy prišli do krajiny počas prvej Kolumbovej cesty. Boli to bojové psy v brnení, aj keď v domovine boli používané predovšetkým pri love na diviaky, vlky, medvede a ako pastierske psy. Postupne, počas jednotlivých výprav Kolumba, Cortesa a ďalších sa doviezli aj španielske chrty používané na lov zajacov a jeleňov. [3]

Cimarron Uruguayo puppy for sale Anakin Enekin Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo

Odchod dobyvateľov z krajiny mal za následok únik týchto psov do voľnej prírody, kde došlo k ich kríženiu medzi sebou a s miestnymi psami, a to bez akéhokoľvek zásahu človeka. Následne sa formovali do súčasnej podoby. Premnožené psy začali v druhej polovici 18. storočia predstavovať veľký problém, pretože napadali nielen dobytok, ale aj ľudí.

“Že bolo v Uruguaji psov ako mravcov, dokladá aj správa jezuitského otca Gervasoniho z roku 1730, v ktorej stojí, že v žiadnej inej krajine nikdy nevidel také množstvo psov.” [4]

Vládou nariadené vyvražďovanie psov

Vláda vydala dve vyhlášky, ktorými sa nariadilo vyvraždenie divokých psov. Zároveň sa obmedzil počet psov, ktoré mohli občania vlastniť. Eliminácia psov pokračovala aj v 19. storočí. Tento brutálny hon dokázali prežiť len tie najinteligentnejšie, najsilnejšie a najzdatnejšie jedince. Psy, ktoré dokázali uniknúť týmto drastickým opatreniam, neskôr zdomácneli a začali sa používať na prácu s dobytkom a na stráženie.

Anakin Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo 17.11.2020i

Plemeno Uruguajský Cimarron bolo v roku 1989 uznané Uruguajským Klubom (Kennel Club Uruguayo – KCU). FCI plemeno dočasne uznalo v roku 2006, avšak k plnému uznaniu došlo až v roku 2017, a to pod číslom štandardu 353 v rámci druhej skupiny FCI teda – pinče, bradáče, molossoidné a švajčiarske salašné psy, sekcia: molossoidné plemená, typu mastifa.

Uruguajský Cimarron a vplyv minulosti

Anakin Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo vliv minulosti

Uruguajský Cimarron bol do dnešnej podoby formovaný drsnou prírodou. Prežili len tie najinteligentnejšie, najsilnejšie a najzdatnejšie psy. Vplyv minulosti na charakter a jedinečné schopnosti Cimarronov pozorujeme u niektorých jedincov dodnes.

Inštinkt na prežitie

Anakin Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo 17.11.2020 aa

Vplyv minulosti súvisí u Cimarronov so silne vyvinutým inštinktom na prežitie. Ten je dodnes zachovaný u niektorých krvných línií resp. jedincov. V lete si v tieni intuitívne vyhrabú v zemi jamu, aby si do nej ľahli a ochladili sa. Svoj pach pred predátormi sa snažia ukryť tým, že sa vyváľajú v pozostatkoch zvierat, chrobákov alebo i húseníc. Ak sa cítia ohrozené, dokážu simulovať mŕtvolu. Ak je toho svedkom majiteľ, je to veľmi emotívny moment plný strachu. Pes v takúto chvíľu na nič nereaguje. Prvé, čo nás napadne je, že dostal infarkt a skutočne umrel!

Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo vliv minulosti

Úžasný lovec

Rýchlosť a obratnosť robí z Cimarronov úžasných lovcov. Dokážu uloviť aj mladé vtáky počas letu či srnu. Vďaka skvelému čuchu nájdu úkryt menších zvierat, a to aj hlboko pod povrchom zemi. Potom hrabú až pokiaľ nenájdu svoju korisť. Sú to neúnavní a veľmi vytrvalí lovci. S Cimarronom, ktorý má lovecké inštinkty, sa majiteľ nikdy nenudí. Mal by mať pre svojho psa pochopenie, a hlavne, zmysel pre humor.

BELONA Cerberus Illusion

Keď vonku pracujeme s nejakým náradím, stáva sa, že jeden z našich Cimarronov sa nepozorovane priblíži a ukradne nám len tak pohodené rukavice alebo záhradné kliešte. Potom z diaľky sleduje, kedy nám začne daný predmet chýbať. Následne popadne svoju korisť a hrdo, s obrovskou radosťou, nám ju ukáže. V tento moment je daný predmet pre neho ten najcennejší “poklad”. Ani náhodou ho nebude aportovať! Tento moment nie je pre psa spojený s výcvikom či prácou. Ide o akúsi “Cimarroniu hru s majiteľom” – “poď ma naháňať”, alebo “môžeme obchodovať”. Pri tejto hre na nich väčšinou platí výmenný obchod – t. j. ponúkneme im niečo lepšie, za čo budú ochotné ukradnutý predmet vymeniť. Môžeme sa pokúsiť psa oklamať, ale neoplatí sa to. Oklamať inteligentného Cimarrona je možné jedným klamstvom iba raz. Nabudúce to už fungovať nebude, pretože Cimarron má “sloniu pamäť”.

Cimarron si obstará potravu a nájde vodu

cimarron uruguayo beowulf cerberus illusion

Vplyv minulosti súvisí u Cimarronov sa schopnosťou obstarať si potravu a nájsť vodu. Dá sa predpokladať, že psy, ktoré predtým museli prežiť vo voľnej prírode museli mať tieto zručnosti. Nemôžeme sa potom čudovať, keď ich potomkovia oberú ovocie zo stromu, vytrhnú kukuricu a zjedia len jedlé plody, alebo zožerú listy liečivých rastlín. Dokonca sú schopné aj zo zeme vyhrabať korene “burín”. Ak im dôjde voda, aj malé šteniatko vie, že musí začať hrabať. Nevadí, že bola voda v miske – bude hrabať tam, pretože voda je pod zemou (ak bola voda v miske – logicky musí byť hlbšie). Stáva sa, že keď v lete zo záhradnej hadice kvapká voda a v danom mieste sa vytvára kaluž, Cimarron tam potom bude hrabať. Zaujímavosťou je, že väčšina Cimarronov nemá najmenší problém ponoriť celú hlavu pod vodu a vybrať z dna nejaký predmet. Stretli sme sa však tiež s “neplavcami”, ktorí sa vode radšej vyhnú.

Vplyv minulosti na nedôverčivosť voči cudzím

Belona and Darius Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo 25.07.2019

Z histórie plemena pramení aj nedôverčivosť Cimarronov voči cudzím. Toto však cieleným chovom vieme už celkom eliminovať. V dávnej minulosti však prežili len jedince, ktoré z obrovskej vzdialenosti vycítili človeka, správne odhalili jeho úmysel, resp. rozpoznali osobu so zbraňou v ruke. Zo psov s touto schopnosťou sú tí najlepší strážcovia. Svojho pána upozornia na blížiaceho sa človeka dlho pred tým, než ho zaregistruje.

Cimarron zbytočne nešteká. Ak je majiteľ blízko, upozorní ho len jemným vrčaním či rečou tela. Je schopný signalizovať pohyb cudzích v cca. kilometrovej vzdialenosti, pričom k osobnému stretnutiu dôjde až za približne 5 – 10 minút. Vďaka tomu, že sa v minulosti musel naučiť dobre odhadnúť ľudí a ich úmysly, sú dnes tieto psy schopné svojho pána upozorniť, ak sa v jeho v blízkosti objaví človek so zlým úmyslom. Obvykle cudzí človek nič nespozoruje. Pes totiž upozorní svojho majiteľa ticho. Pokiaľ zostane v pokoji, nespúšťa oči z takej osoby, aby mohol kedykoľvek v prípade potreby zasiahnuť. Pokiaľ drží cudzinec v ruke predmet, ktorý pripomína zbraň, je Cimarron prirodzene ostražitý. Nie je to agresívny pes, nikdy neútočí bezdôvodne. Svoju rodinu a územie si však chráni nekompromisne a nepotrebuje k tomu žiadny povel! Robí to, čo človek od psa odpradávna prirodzene očakáva.

Uruguajský Cimarron a pracovné schopnosti

Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo 19.12.2020

Uruguajský Cimarron je veľmi inteligentný pes. Vďaka svojej minulosti má všestranné pracovné schopnosti. Je to výborný strážca, lovec, rodinný pes a ten najvernejší spoločník. Najlepšie sa cíti so svojím pánom, pre ktorého urobí doslova čokoľvek. Už ako šteňa sa usiluje o to, aby porozumel všetkému, čo jeho pán hovorí. Je to pes jedného pána, s ktorým si vytvorí veľmi silné puto. Vníma náladu, pocity svojho pána a doslova mu číta myšlienky.

Súčasné použitie

Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo - there can be only one

V súčasnosti sa Uruguajský Cimarron používa na stráženie, obranu, lov (diviakov), pri práci s dobytkom. V prípade záchranárskych účelov sa používa na vyhľadávanie osôb pod troskami zrútených budov, stopovanie resp. dohľadanie zranených či stratených osôb. Pri použití na poľovnícke účely dokáže zver vystopovať aj odchytiť. V krajine pôvodu funguje ako služobný pes v armáde a u polície. Rozsiahle pracovné schopnosti Cimarronov umožňujú ich použitie aj v rozličných druhoch psích športov. Niekto robí so svojím Cimarronom obedience (poslušnosť). Iný preferuje agility, bikejöring, caniscross, hard dog race alebo iné druhy psích športov.

Pes milujúci prácu

Nadšenie pre spoločné aktivity a úplná oddanosť majiteľovi robí z Cimarrona fantastického pracovného psa. Jeho vysoká miera motivovanosti pramení z jeho vôle neustále sa učiť nové veci a urobiť čokoľvek pre svojho pána. Cimarron, ktorý má výborné pracovné schopnosti obvykle z majiteľa nespúšťa zrak. Čaká, kedy od neho jeho pán bude niečo chcieť. Miluje všetko, čo môže robiť spolu s nami. Svoju dobrú náladu z vykonanej práce počas okamžiku prenáša aj na psovoda.

ANAKIN Cerberus Illusion cimarron uruguayo how to bond with your dog kisses

Ak s Cimarronom človek pracuje s láskou a trpezlivosťou, mnohonásobne sa mu to vráti v podobe šťastného, veselého a večne sa usmievajúceho psa sršiaceho pozitivizmom, ktorý veľmi rýchlo prenesie aj na svoje okolie. Je to skrátka pes, ktorý svoju rodinu rozosmeje deň čo deň.” [5]

Potomkovia pracovných Cimarronov

Rovnako ako u iných plemien, aj tu platí, že potomkovia pracovných Cimarronov majú lepší pracovný potenciál a učia sa oveľa rýchlejšie ako potomkovia po nepracujúcich rodičoch. To je jeden z dôvodov, prečo sa v chovateľskej stanici Cerberus Illusion pracuje s každým psom – momentálne už s treťou generáciou. Cimarrony sú tu trénované v rôznych oblastiach, a to predovšetkým na základe potenciálu konkrétneho psa.

Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo pamlsky

Prvé dve sučky boli trénované podľa IPO (stopa, poslušnosť, obrana). Všetky psy prejdú výcvikom podľa kritérií kladených na služobné psy v ozbrojených zložkách. Tam sa vyžaduje práca v rozličných prostrediach a na rozličných povrchoch (klzké podlahy, podchody, schodisko, vo výškach, v ruchu a pod.) a za rôznych podmienok. Práve od policajných psov sa obvykle očakáva, že ochránia svojho psovoda, ale ak na nich “vybehne” malé dieťa a chce si psa pohladkať, zostane v pokoji. Cimarron dokáže intuitívne skvele vyhodnotiť situáciu a adekvátne konať.

Trikový Pes

Cimarrony v chovateľskej stanici Cerberus Illusion momentálne úspešne skladajú skúšky na príslušné stupne Trikového Psa. “Trick Dog” je uznaný americkou AKC a kanadskou CKC. V rámci jednotlivých stupňov pes musí preukázať zručnosti z rôznych oblastí. Patria sem nasledujúce:

  • koordinácia (pohyb cez prekážky, balansovanie atď.),
  • práca s tlamou (vrátane využitia koristníckeho pudu, aport a pod.),
  • manuálne povely,
  • práca s labkou,
  • čuchové práce (vyhľadávanie, stopovanie),
  • práca s nosom,
  • práca na diaľku,
  • reťazec povelov.
ANAKIN Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo pracovní schopnosti

Anakin Cerberus Illusion získal prvé tri tituly (NTD, ITD, ATD) ako prvý Cimarron na svete. Duncan Cerberus Illusion (syn Anakina) získal prvý titul vo veku iba troch mesiacov, ďalší vo veku 4 mesiacov a titul Advance Trick Dog (ATD) ako päťmesačné šteňa! Beowulf, Beulah a Belona majú aktuálne zložené skúšky NTD a ITD, pričom všetkých päť psov je ešte vo výcviku. Zároveň, ako majiteľka chovateľskej stanice Cerberus Illusion som zložila americké skúšky ako inštruktorka výcviku CTDI (Certified Trick Dog Instructor).

Výnimočné pracovné schopnosti

Naše odchovy sa vo svojich nových domovoch venujú rozličným aktivitám, napr. súťažia v Hard Dog Race alebo robia agility. Jeden pes má v Nemecku zložené skúšky zo stopovanie, okrem toho je tamojšími požiarnikmi trénovaný na vyhľadávanie ľudí zasypaných pod troskami budov.

Ailin Cerberus Illusion - Cimarron Uruguayo - Agility CIK

Cimarron je všestranným psom a je vhodnou voľbou pre tých, ktorí túžia v prvom rade po tom najoddanejším spoločníkovi, s ktorým zamýšľajú tráviť dostatok času (aj pokiaľ sa bude jednať o gaučiaka, ktorý môže so svojim pánom sledovať televíziu). Nie je “módnym doplnkom” na záhradu, kde bude celý deň sám a majiteľa uvidí iba pri kŕmení. Ide o živú bytosť s určitými potrebami a nárokmi, vrátane tých citových. Výber vhodného šteňaťa pre každú rodinu by mal byť úlohou skúseného chovateľa. Ak dokáže presne odhaliť skutočné potreby budúcich majiteľov ako aj potenciál jednotlivých šteniatok, môže každému ponúknuť to NAJ šteniatko a pre každé šteňa nájsť ten NAJ domov.


Author: Gabriella Hurtos, Cerberus Illusion kennel, 15th October 2020

This article may not be rewritten, reprinted, reposted, excerpted, translated or otherwise duplicated in any way without previous written permission of the author.
Sharing via social media with the help of implemented share buttons is allowed.


[1] FCI. 2017. Cimarrón Uruguayo (353). [online] <http://www.fci.be/en/nomenclature/CIMARRON-URUGUAYO-353.html>.
[2] PANÝRKOVÁ, Iveta. 2018. Uruguayský cimarron – „recept“ na permanentní radost. [online] <https://www.ecanis.cz/clanky/uruguaysky-cimarron-recept-na-permanentni-radost-_927.html>.
[3] GAGLIARDI, Rosa. Estudios genéticos en caninos de raza Cimarron Uruguaye (Canis familiaris).
[4] KUČEROVÁ, Sabina. 2017. Uruguayský cimarron je oddaný hlídač a milovník rodiny. [online] <https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/uruguaysky-cimarron.A171205_204216_hobby-mazlicci_bma>.
[5] HURTOS, Gabriella. Uruguayský Cimarron. [online] <https://mag.webtrh.cz/plemena/uruguaysky-cimarron/>.