Browsed by
Month: July 2022

TOP Uruguayan Cimarron for sale

TOP Uruguayan Cimarron for sale

TOP Uruguayan Cimarron for sale from the best Uruguayan Cimarron kennel in Europe (rating 2018-2021). HADES Cerberus Illusion is a beautiful 4-month-old puppy with a wonderful open nature, who is extremely fond of people, likes to make friends and stays close to his master to fulfill his wishes all the time. He has had good basic socialization both inside and outside and has acquired basic hygiene habits (he poos at the same place outside). Hades is an extremely positive puppy,…

Read More Read More

TOP Uruguajský Cimarron na predaj

TOP Uruguajský Cimarron na predaj

TOP Uruguajský Cimarron na predaj z najlepšej chovateľskej stanice Uruguajských Cimarronov v Európe (hodnotenie 2018-2021). HADES Cerberus Illusion je nádherný 4-mesačný psík s úžasnou otvorenou povahou, ktorý má nesmierne rád ľudí, rád sa kamaráti a od svojho pána sa nehne ani na krok, aby mohol kedykoľvek plniť jeho priania. Má za sebou kvalitnú základnú socializáciu vo vnútri aj vonku a osvojené základné hygienické návyky (aj vonku chodí vykonávať svoju potrebu na totožné miesto). Hades je nesmierne pozitívne naladené šteniatko, odvážne…

Read More Read More