Browsed by
Month: September 2023

TOP šteniatko Uruguajského Cimarrona na predaj – vplyv osudu

TOP šteniatko Uruguajského Cimarrona na predaj – vplyv osudu

Ako chovateľka som mala možnosť sledovať životný príbeh mnohých našich šteniatok. Každé šteniatko Uruguajského Cimarrona na predaj vyberám pre jeho budúcu rodinu ja sama, keďže svoje šteniatka poznám najlepšie. Som s nimi 24 hodín denne, 7 dní v týždni, spím vedľa nich a sledujem ich vývin od prvého momentu. Som tá, ktorá vidí ich prvé krôčiky, prvé štekanie, hryzenie, hranie a tiež to najdôležitejšie – ich charakter. Každé šteniatko v každom vrhu je JEDINEČNÉ s vlastnou osobnosťou a tí, ktorí…

Read More Read More

TOP Uruguayan Cimarron puppy for sale – influence of destiny

TOP Uruguayan Cimarron puppy for sale – influence of destiny

As a breeder I had the opportunity to watch the life story of many our puppies. Each Cimarron puppy for sale is selected for its future family by myself, as I know the puppies the best. I am 24/7 with them, I sleep next to them and follow their raising since the first moment. I am the one, who can see their first steps, first barking, biting, playing and also the most important – reveal their character. Each puppy in…

Read More Read More