Featured
Uruguayský Cimarron a pracovní schopnosti

Uruguayský Cimarron a pracovní schopnosti

Uruguayský Cimarron je velice inteligentní pes. Díky své minulosti má všestranné pracovní schopnosti. Je to výborný hlídač, lovec, rodinný pes a ten nejvěrnější společník. Nejlíp se cítí se svým pánem, pro kterého udělá doslova cokoliv. Již jako štěně se usiluje o to, aby porozuměl všemu, co jeho pán říká. Je to pes jednoho pána, se kterým si vytvoří velice silné pouto. Vnímá náladu, pocity svého pána a doslova mu čte myšlenky. Současné použití V současnosti se Uruguayský Cimarron používá na…

Read More Read More

Featured
Uruguayský Cimarron a vliv minulosti

Uruguayský Cimarron a vliv minulosti

Uruguayský Cimarron byl do dnešní podoby formován drsnou přírodou. Přežili jen ti nejinteligentnější, nejsilnější a nejzdatnější jedinci. Vliv minulosti na charakter a jedinečné schopnosti Cimarronů pozorujeme u některých jedinců dodnes. Instinkt na přežití Vliv minulosti souvisí u Cimarronů se silně vyvinutým instinktem na přežití. Ten je dodnes zachován u některých krevních linií resp. jedinců. V létě si ve stínu intuitivně vyhrabou v zemi jámu, aby si do ní lehli a ochladili se. Svůj pach před predátory se snaží ukrýt tím,…

Read More Read More

Featured
Uruguayský Cimarron a nemilosrdná historie

Uruguayský Cimarron a nemilosrdná historie

Historie Uruguayských Cimarronů je moc smutná a nemilosrdná. Osud se s předky těchto psů vůbec nemazlil. Nejdřív je kolonizátoři využili k eliminaci domácího obyvatelstva. Pak, když již nebyli potřební, pustili je do volné přírody. Jejich majitelé se vrátili do Evropy, do svých domovů. Psi zůstali na území dnešního Uruguaye sami a opuštění. Byli ponecháni napospas osudu. Záleželo na schopnostech každého jednoho jedince, zda se naučí opatřit si potravu, vodu či úkryt. To, že se naučí fungovat jako smečka a ohrožovat…

Read More Read More

Featured
Uruguayský Cimarron – to nejúžasnejší plemeno

Uruguayský Cimarron – to nejúžasnejší plemeno

Uruguayský Cimarron je velice inteligentní všestranné pracovní plemeno, výborný hlídač, rodinný pes a ten nejvěrnější společník. Charakterizuje ho absolutná loajalita vůči své rodině a pánovi. Chrání je i za cenu svého vlastního života. Cimarron je stínem svého pána, na kterého vzhlíží doslova jako na Boha. Je vždy poblíž čekajíc, kdy bude jeho pán něco od něj chtít, nebo kdy ho pohladí. Cimarron člověka neustále rozesmívá a hledá způsob, jak svému pánovi zpříjemnit den. Je zdrojem permanentní radosti a pozitivní nálady….

Read More Read More

Featured
Respect in Cimarron Uruguayo family

Respect in Cimarron Uruguayo family

Respect of puppies with older dogs If you have at home a big Cimarron Uruguayo family of 9 dogs from 3 generations, you can learn so much about this wonderful breed. You can notice that the puppies respect the older dogs since the first moment regardless how big alpha puppies they are. They can be bandits within the given litter. They can behave cheeky to their own mother or being the big boss in the litter. But when they meet…

Read More Read More

Featured
Puppy choice – there can be only one

Puppy choice – there can be only one

A long time has passed since I wrote the story of my destiny puppy. The puppy choice in D litter was not so easy for me. There were 8 beautiful puppies with wonderful character. But there was one, who wanted to be with me since the first moment, he preferred watching me working to playing with his siblings and he came to me instead of his mother. I named him Duncan (the meaning of the name is “dark warrior”). The…

Read More Read More

Featured
My destiny puppy

My destiny puppy

Years ago, I only wanted a male for Connie and Cora, but instead, I offered home also to Maura, who grew up with the chosen male. I cannot thank enough to the destiny, previous owner and the breeder of Maura so as she got to me. Sometimes strange things happen and we do not know why. Today I know, why it had to be like that. Thanks to this I have now my destiny puppy at home. Breeding Breeding should…

Read More Read More

TOP šteniatko Uruguajského Cimarrona na predaj – vplyv osudu

TOP šteniatko Uruguajského Cimarrona na predaj – vplyv osudu

Ako chovateľka som mala možnosť sledovať životný príbeh mnohých našich šteniatok. Každé šteniatko Uruguajského Cimarrona na predaj vyberám pre jeho budúcu rodinu ja sama, keďže svoje šteniatka poznám najlepšie. Som s nimi 24 hodín denne, 7 dní v týždni, spím vedľa nich a sledujem ich vývin od prvého momentu. Som tá, ktorá vidí ich prvé krôčiky, prvé štekanie, hryzenie, hranie a tiež to najdôležitejšie – ich charakter. Každé šteniatko v každom vrhu je JEDINEČNÉ s vlastnou osobnosťou a tí, ktorí…

Read More Read More

TOP Uruguayan Cimarron puppy for sale – influence of destiny

TOP Uruguayan Cimarron puppy for sale – influence of destiny

As a breeder I had the opportunity to watch the life story of many our puppies. Each Cimarron puppy for sale is selected for its future family by myself, as I know the puppies the best. I am 24/7 with them, I sleep next to them and follow their raising since the first moment. I am the one, who can see their first steps, first barking, biting, playing and also the most important – reveal their character. Each puppy in…

Read More Read More

The first “stolen” Cimarron Uruguayo puppy from Cerberus Illusion

The first “stolen” Cimarron Uruguayo puppy from Cerberus Illusion

Harry Potter and his story – Part 2 Harry Potter was not yet 3 months old when I got a message from his owner that he was stolen. This is a nightmare of anybody who loves a puppy. At the same time he was the first stolen Cimarron Uruguayo probably in the whole Europe. She told me that he was stolen from her own garden. She called the police and reported that somebody had stolen her Cimarron Uruguayo puppy. According…

Read More Read More

Saved Uruguayan Cimarron for sale

Saved Uruguayan Cimarron for sale

Harry Potter and his story – Part 1 “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” Edmund Burke More than a month passed since I got a message via Messenger from an unknown person with a strange question: “Do you check future owners of your puppies?” Of course, I do! There are still more people who did not get any puppy from my kennel than those, who belong to the lucky owners…

Read More Read More

TOP Uruguayan Cimarron for sale

TOP Uruguayan Cimarron for sale

TOP Uruguayan Cimarron for sale from the best Uruguayan Cimarron kennel in Europe (rating 2018-2021). HADES Cerberus Illusion is a beautiful 4-month-old puppy with a wonderful open nature, who is extremely fond of people, likes to make friends and stays close to his master to fulfill his wishes all the time. He has had good basic socialization both inside and outside and has acquired basic hygiene habits (he poos at the same place outside). Hades is an extremely positive puppy,…

Read More Read More

TOP Uruguajský Cimarron na predaj

TOP Uruguajský Cimarron na predaj

TOP Uruguajský Cimarron na predaj z najlepšej chovateľskej stanice Uruguajských Cimarronov v Európe (hodnotenie 2018-2021). HADES Cerberus Illusion je nádherný 4-mesačný psík s úžasnou otvorenou povahou, ktorý má nesmierne rád ľudí, rád sa kamaráti a od svojho pána sa nehne ani na krok, aby mohol kedykoľvek plniť jeho priania. Má za sebou kvalitnú základnú socializáciu vo vnútri aj vonku a osvojené základné hygienické návyky (aj vonku chodí vykonávať svoju potrebu na totožné miesto). Hades je nesmierne pozitívne naladené šteniatko, odvážne…

Read More Read More

Pracovný Uruguajský Cimarron na predaj

Pracovný Uruguajský Cimarron na predaj

FATIMA Cerberus Illusion je 4-mesačný pracovný Uruguajský Cimarron na predaj. Táto nádherná sučka s úžasnou povahou má za sebou kvalitný základný výcvik. Fatima je veľmi veselé, odvážne a hravé šteniatko, pripravené sa kedykoľvek maznať a pusinkovať. Má rada akúkoľvek aktivitu so svojím majiteľom, rada sa hrá, prechádza po meste, zbožňuje výcvik a s ostatnými psíkmi vychádza skvele. Povahu podedila po svojom starom otcovi – Anakinovi, ktorý je ten najlepší spoločník, akého si človek môže priať. Každému, kto miluje psy prajem,…

Read More Read More

Working Cimarron Uruguayo puppy for sale

Working Cimarron Uruguayo puppy for sale

FATIMA Cerberus Illusion is a 4 months old working Cimarron Uruguayo puppy for sale. This cute little girl is a beautiful pre-trained puppy with extraordinary loving character. Fatima is a very lucky, brave and playful puppy, ready to cuddle and kiss you anytime. She enjoys any activity with her owner, she loves playing, walking in the town, training and behaves very nice with other dogs. Fatima inherited her wonderful character from her grandfather – Anakin, who is the best companion…

Read More Read More

Cimarron Uruguayo puppy for sale

Cimarron Uruguayo puppy for sale

FREYA Cerberus Illusion is a 10 weeks old Cimarron Uruguayo puppy for sale. This cute little girl is a show & work prospect female puppy with beautiful head, correct anatomy, wonderful movement and correct bite! She is suitable not only for show or as a wonderful family member, but also for working purposes and dog sports. She has already started basic obedience training, tracking and she is also suitable for protection training! The character of Freya is just wonderful. She…

Read More Read More

Cimarron Uruguayo puppy for sale

Cimarron Uruguayo puppy for sale

ENEKIN Cerberus Illusion is a 12 weeks old Cimarron Uruguayo puppy for sale. He has great show and working potential, but at the same time he will be an extraordinary companion as well. He is looking for his BEST new home. Enekin is really a special puppy, who will become a ONE IN A LIFETIME DOG for his owner. He is suitable also into a family with other dogs and/or small children. The Cimarron Uruguayo puppy for sale is lucky,…

Read More Read More

Uruguajský Cimarron na predaj

Uruguajský Cimarron na predaj

Conan Cerberus Illusion je takmer dvojročný psík s úžasnou milujúcou povahou, ktorý hľadá svoju novú rodinu. Jeho usmievavá papuľka je odzbrojujúca. Je u mňa približne mesiac a už je ako môj tieň. Miluje hladkanie a je nesmierne rád vedľa svojho pána. Svojho pána zavalí neskutočnou láskou a oddanosťou. Ako správny cimarron, neustále sleduje svojho majiteľa, či od neho niečo nechce. Pokiaľ človek pracuje, zbytočne nezdržuje, ale ak zistí, že je čas na prestávku, tak sa človeku doslova “vterkne” do lona…

Read More Read More

Conan Cerberus Illusion – our first day. Part 2

Conan Cerberus Illusion – our first day. Part 2

After the deep sadness during our first hours, finally, Conan found out that he is in the best hands. He was returned to a person who could understand him. He was surprised I can understand him even without barking. When he wanted anything, I knew what it is. If he wanted out, I let him go out. If he wanted to be petted, I cuddled him. As soon as he was thirsty I gave him water. When he got hungry,…

Read More Read More

My first protection dog

My first protection dog

You already know my story how my first dog got to me. If not, you can read it here. After I had lost my Harry, I used to be very sad, because I missed so much that four-legged little being. At that moment I did not know my next dog would become also my first protection dog. I did not tell anything to my parents, when they asked, why I was crying. Only my grandpa knew it had been due…

Read More Read More

My first dog

My first dog

Before Cimarron Uruguayo dogs came to Cerberus Illusion kennel, I had had a couple of dogs. They all taught me many things, thanks to which I can now train my cimarrons and raise wonderful dogs.