Trick Dog Class 17

Trick Dog Class 17

Duncan Belona Beulah Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo 2-on 2-off paws on object

CLASS 17 – “2-on/2-off”
HODINA 17. – “2-na/2-mimo”

Let´s start the Novice Trick Dog Training with Certified Trick Dog Instructor and Cimarron Uruguayo dogs from Cerberus Illusion kennel.
We will continue with the trick: 2-on/2-off (video below).

Začněme trénink Začátečnického Trikového Psa s Certifikovanou Instruktorkou Trikového Psa a s Uruguayskými Cimarrony z chovatelské stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme trikem: 2-na/2-mimo (video níže).

English

1/ Obtain a variety of small soft treats (small pieces of sausages).
2/ Capture your dog’s attention.
3/ Show the dog a treat.
4/ Move the treat in front of the dog’s nose then move it towards the place or object which your dog has to step on. Keep the nose of the dog close to the treat. The dog will intuitively follow the treat.
5/ Say “step” (or any other command which you want to use) as the dog touches the object with both front paws.
6/ Praise your dog’s behavior.
7/ Release your dog from the position and repeat steps 2, 3, 4, 5 and 6 a couple of times (no more then 2-3 minutes).
8/ Play with the dog so as it has positive feeling connected with the training.

Feel free to join EU Trick Dog Spark Team and do more with your dog!

Duncan Belona Beulah Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo 2-on 2-off paws on object

Česky

1/ Vezměte si různé drobné pamlsky (malé měkké jako např. párek, sýr).
2/ Upoutejte pozornost psa.
3/ Ukažte psu pamlsek.
4/ Dejte pamlsek před nos psa, poté ho posuňte směrem k místu či objektu, na který chcete aby se postavil. Držte pamlsek před nosem psa. Pes bude intuitivně následovat pamlsek.
5/ Řekněte „krok“ (nebo jakýkoliv jiný povel, který chcete použít) jakmile se pes předními tlapami dotkne předmětu.
6/ Chvalte chování psa.
7/ Uvolněte psa z pozice a několikrát (ne více než 2-3 minuty) opakujte kroky 2, 3, 4, 5 a 6.
8/ Hrajte se se pejskem, aby měl pozitivní pocit spojený s tréninkem.

Přidejte se k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a dělejte více se svým psem!

Comments are closed.