TRICK DOG CLASS 21

TRICK DOG CLASS 21

ANAKIN Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo ladder

CLASS 21 – Ladder
HODINA 21. – Žebřík

Let´s start the Novice Trick Dog Training with Certified Trick Dog Instructor and Cimarron Uruguayo dogs from Cerberus Illusion kennel.
We will continue with the trick: Ladder (video below).

Pokračujme trénink Začátečnického Trikového Psa s Certifikovanou Instruktorkou Trikového Psa a s Uruguayskými Cimarrony z chovatelské stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme trikem: Žebřík (video níže).

English

1/ Obtain a variety of small soft treats (small pieces of sausages).
2/ Stand with your dog in front of the ladder and capture your dog’s attention.
3/ Show the dog a treat.
4/ Lure your dog with the help of the treat in your hand so as he trots through the ladder. Your dog will intuitively follow the treat.

Beowulf Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo ladder

5/ You can use command “ladder” in the moment your dog is walking thru the ladder.
6/ Reward your dog with a treat in the moment he walks thru the ladder.
7/ Praise your dog’s behavior.
8/ Repeat steps 2, 3, 4, 5, 6 and 7 a couple of times (no more then 2-3 minutes).
9/ Play with the dog so as he has positive feeling connected with the training.

Feel free to join EU Trick Dog Spark Team and do more with your dog!

Česky

1/ Vezměte si různé drobné pamlsky (něco malé měkké jako např. párek, sýr, atd.).
2/ Postavte se se svým psem před žebřík a upoutejte jeho pozornost.
3/ Ukažte psovi pamlsek.
4 / Pomocí pamlsku v ruce zkuste pejska navést k tomu, aby prošel přes žebřík. Váš pes by měl intuitivně sledovat pamlsek a vykonat úkol.

Belona Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo ladder

5 / Můžete použít příkaz “žebrík” v okamžiku, kdy váš pes kráčí přes žebřík.
6 / Odměňte svého psa pamlskem v okamžiku, kdy projde přes žebřík.
7 / Chvalte chování svého psa.
8 / Několikrát (ne více než 2-3 minuty) opakujte kroky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
9 / Hrajte se s pejskem, aby mělo pozitivní pocit spojený s výcvikem.

Přidejte se k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a dělejte více se svým psem!

Comments are closed.