TRICK DOG CLASS 20

TRICK DOG CLASS 20

Beulah Beowulf Belona Cerberus Illusion jump over bar - jump wraps

CLASS 20 – Hoop Jump
HODINA 20. – Skok přes kruh

Let´s start the Novice Trick Dog Training with Certified Trick Dog Instructor and Cimarron Uruguayo dogs from Cerberus Illusion kennel.
We will continue with the trick: Hoop Jump (video below).

Pokračujme trénink Začátečnického Trikového Psa s Certifikovanou Instruktorkou Trikového Psa a s Uruguayskými Cimarrony z chovatelské stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme trikem: Skok přes kruh (video níže).

English

1/ Obtain a variety of small soft treats (small pieces of sausages).
2/ Stand with your dog in front of the hoop, which is not too high and capture your dog’s attention.
3/ Show the dog a treat.
4/ Lure your dog with the help of the treat in your hand so as he does hoop jump. Your dog will intuitively follow the treat.

5/ You can use command “jump” or “hop” in the moment your dog is jumping.
6/ Reward your dog with a treat in the moment he does hoop jump.
7/ Praise your dog’s behavior.
8/ Repeat steps 2, 3, 4, 5, 6 and 7 a couple of times (no more then 2-3 minutes).
9/ Play with the dog so as he has positive feeling connected with the training.

Feel free to join EU Trick Dog Spark Team and do more with your dog!

Beowulf Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo hoop jump

Česky

1/ Vezměte si různé drobné pamlsky (něco malé měkké jako např. párek, sýr, atd.).
2/ Postavte se se svým psem před ne příliš vysokou kruhovou překážku a upoutejte jeho pozornost.
3/ Ukažte psovi pamlsek.
4 / Pomocí pamlsku v ruce zkuste pejska navést k tomu, aby přeskočil přes kruh. Váš pes by měl intuitivně sledovat pamlsek a vykonat úkol.

5 / Můžete použít příkaz “skoč” nebo “hop” v okamžiku, kdy váš pes skočí.
6 / Odměňte svého psa pamlskem v okamžiku, kdy přeskočí přes kruh.
7 / Chvalte chování svého psa.
8 / Několikrát (ne více než 2-3 minuty) opakujte kroky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
9 / Hrajte se s pejskem, aby mělo pozitivní pocit spojený s výcvikem.

Přidejte se k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a dělejte více se svým psem!

Comments are closed.