2 na/2 mimo (zadné tlapy na, predné tlapky mimo)

2 na/2 mimo (zadné tlapy na, predné tlapky mimo)

BEULAH Cerberus Illusion - uruguaysky cimarron - zostaň 2 na/2 mimo

Trikový Pes: Sedemnásta hodina – 2 na/2 mimo

Pokračujeme tréningom Začiatočníckeho Trikového Psa s Certifikovanou Inštruktorkou Trikového Psa a s Uruguajskými Cimarronmi z chovateľskej stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme výcvikom povelu “2 na/2 mimo”.

ONLINE VÝCVIK ZADARMO – PRIPOJTE SA TERAZ!
Naša prvá hodina začala 1. februára 2021 a ešte stále sa môžete pripojiť. Počas 4 mesiacov môžete získať titul Začiatočnícky/Stredne pokročilý/Pokročilý alebo Odborný Trikový Pes. PRVÝ CIEĽ – naučiť psa 15 trikov na získanie oficiálneho titulu Začiatočnícky Trikový Pes (NTD).

Video výcviku nižšie:

Správne vykonaný povel na titul NTD: Bežné zahrievacie cvičenie pri agility, pri ktorom pes položí predné nohy na podlahu a zadné nohy na vyvýšenú dosku alebo predmet. Až po vykonaní povelu vezmeme do ruky maškrtku a psa odmeníme.

Postup

1/ Vezmite si rôzne drobné maškrty (malé mäkké ako napr. párok, syr).
2/ Upútajte pozornosť psa.
3/ Ukážte psovi maškrtu.
4/ Dajte maškrtu pred nos psa, potom ho posuňte smerom k miestu alebo objektu, na ktorý chcete aby sa postavil. Držte maškrtu pred nosom psa. Pes bude intuitívne nasledovať maškrtu.
5/ Povedzte “na” (alebo akýkoľvek iný povel, ktorý chcete použiť). Po tom, čo pes stojí všetkými 4 nohami na danom predmete, pomocou navedenia maškrtou ho prijmite k tomu, aby prednými tlapkami zostúpil na zem, avšak zadné nohy ponechal na vyvýšenine. Akonáhle je pes v požadovanej pozícii, odmeňte ho maškrtou.
6/ Chváľte chovanie psa aj slovne.
7/ Uvoľnite psa z pozície a niekoľkokrát (nie viac ako 2-3 minúty) opakujte kroky 2, 3, 4, 5 a 6.
8/ Hrajte sa so psíkom, aby mal pozitívny pocit spojený s tréningom.

Beulah Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo pedestal 2 na/2 mimo

Pridajte sa k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a robte viac so svojim psom!

Súčasť výcviku Trikového Psa

Výcvik Trikové Psa zahŕňa nasledujúce oblasti:
1/ Koordinácia
2/ Práca s tlamou
3/ Práca s labkou
4/ Práca s nosom
5/ Čuch (čuchové práce)
6/ Práca na diaľku
7/ Ručné signály
8/ Reťazec správania

Comments are closed.