Ako naučiť psa dať labky na nejaký predmet

Ako naučiť psa dať labky na nejaký predmet

Anakin Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo labky

Trikový Pes: Osemnásta hodina – Labky na nejaký predmet

Pokračujeme tréningom Začiatočníckeho Trikového Psa s Certifikovanou Inštruktorkou Trikového Psa a s Uruguajskými Cimarronmi z chovateľskej stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme výcvikom povelu “labky na nejaký predmet”.

Beulah Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo puppy bb

ONLINE VÝCVIK ZADARMO – PRIPOJTE SA TERAZ!
Naša prvá hodina začala 1. februára 2021 a ešte stále sa môžete pripojiť. Počas 4 mesiacov môžete získať titul Začiatočnícky/Stredne pokročilý/Pokročilý alebo Odborný Trikový Pes. PRVÝ CIEĽ – naučiť psa 15 trikov na získanie oficiálneho titulu Začiatočnícky Trikový Pes (NTD).

Video výcviku nižšie:

Správne vykonaný povel na titul NTD: Na povel pes položí obe predné labky na nejaký predmet. Na daný predmet nie sú žiadne výškové požiadavky. Až po vykonaní povelu vezmeme do ruky maškrtku a psa odmeníme.

Postup

1/ Vezmite si rôzne drobné maškrty (niečo malé mäkké ako napr. párok, syr, atď.).
2/ Upútajte pozornosť psíka.
3/ Zavolajte svojho psa pred predmet, na ktorý chcete, aby položil labu.
4/ Ukážte svojmu psovi maškrtu ukrytú v uzavretej dlani. Pomocou maškrty v ruke skúste psíka naviesť k tomu, aby zdvihol labu. Presuňte dlaň so skrytou maškrtou nad jeho nos. Ak sa snaží dostať maškrtu tlamou, ignorujte to, pretože to nie je žiaduce správanie. Keď pes nemôže získať maškrtu ústami, bude sa intuitívne snažiť znížiť Vašu ruku svoju labkou.
5/ Chváľte svojho psa, aj keď trochu pohne labou alebo ju zdvihne zo zeme. Môžete ho odmeniť verbálne, aj keď posunie svoju váhu tak, aby zdvihol labu. Pochváľte ho slovne (šikulka, super, a pod.).

D litter Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo labky

6/ Pripravte si predmet tesne pred labky psa pre prípad, že Váš pes zdvihne labu. Nechajte ho položiť labku na predmet. Môžete tiež uchopiť jeho labku, akonáhle ju trochu nadvihne a následne ju jemne položiť na predmet. Pokiaľ to však nebude fungovať, môžete použiť inú tréningovú techniku ​​”rob to, čo ja”. Položte ruku na predmet podporujúc svojho psa, aby urobil to isté.
7/ Povedzte povel “labky” a odmeňte psíka, akonáhle položí labu na predmet.
8/ Uvoľnite psíka z pozície.
9/ Niekoľkokrát (nie viac ako 2-3 minúty) opakujte kroky 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
10/ Hrajte sa so psíkom, aby malo pozitívny pocit spojený s tréningom.

Anakin Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo nos

Pridajte sa k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a robte viac so svojim psom!

Súčasť výcviku Trikového Psa

Výcvik Trikové Psa zahŕňa nasledujúce oblasti:
1/ Koordinácia
2/ Práca s tlamou
3/ Práca s labkou
4/ Práca s nosom
5/ Čuch (čuchové práce)
6/ Práca na diaľku
7/ Ručné signály
8/ Reťazec správania

Comments are closed.