Ako naučiť svojho psa na výstavný postoj

Ako naučiť svojho psa na výstavný postoj

cimarron uruguayo anakin cerberus illusion subotica výstavný postoj

Trikový Pes: Dvanásta hodina – Výstavný postoj

Pokračujeme tréningom Začiatočníckeho Trikového Psa s Certifikovanou Inštruktorkou Trikového Psa a s Uruguajskými Cimarronmi z chovateľskej stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme výcvikom výstavného postoja.

cimarron uruguayo belona cerberus illusion

ONLINE VÝCVIK ZADARMO – PRIPOJTE SA TERAZ!
Naša prvá hodina začala 1. februára 2021 a ešte stále sa môžete pripojiť. Počas 4 mesiacov môžete získať titul Začiatočnícky/Stredne pokročilý/Pokročilý alebo Odborný Trikový Pes. PRVÝ CIEĽ – naučiť psa 15 trikov na získanie oficiálneho titulu Začiatočnícky Trikový Pes (NTD).

Video výcviku nižšie:

Správne vykonaný povel na titul NTD: Psa dá do výstavného postoja psovod alebo sa do výstavného postoja pes postaví na povel sám (tzv. free stack). Pes by mal držať pozíciu po dobu 5 sekúnd so psovodom stojacim pred psom, aby mohol psa prezentovať rozhodcovi. (Tiež sa akceptuje, “Stoj”: Kedy na povel pes prejde zo sediacej či ležiacej polohy do stoja na štyroch nohách.) Až po vykonaní povelu vezmeme do ruky maškrtku a psa odmeníme.

cimarron uruguayo beulah cerberus illusion výstavný postoj

Postup výcviku

1/ Vezmite si rôzne drobné maškrty (malé mäkké kúsky ako napr. párok, syr a pod.).
2/ Kvôli lepšej ovládateľnosti môžete mať počas učenia výstavného postoja psa na vodítku.
3/ Keď psík stojí, povedzte povel “stoj” a odmeňte ho maškrtou.
4/ Povedzte povel “zostaň” a držte svoju ruku s maškrtou pred nosom psa. Počkajte chvíľku a po niekoľkých sekundách odmeňte psíka maškrtou, počkajte znovu a odmeňte psa znova, kým stojí.

cimarron uruguayo cerberus Illusion výstavný postoj

Neskôr môžete upravovať polohu predných a potom zadných nôh tak, aby sa psík dostal do správneho výstavného postoja. Je dôležité, aby si pes zvykol na to, že sa dotýkate jeho nôh. Na začiatku sa môžete dotýkať jeho nôh pri kŕmení, aby si tieto dotyky spojil s niečím pozitívnym (v tomto prípade s jedlom).
5/ Uvoľnite psa zo stojacej pozície ešte než sa pohne (začne kráčať, sadne si alebo si ľahne pod.) a slovne ho pochváľte (bravo, super, a pod.).
6/ Hrajte sa so psíkom, aby malo pozitívny pocit spojený s tréningom.
7/ Niekoľkokrát (nie viac ako 2-3 minúty) opakujte kroky 3, 4, 5 a 6.

Pridajte sa k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a robte viac so svojim psom!

Súčasť výcviku Trikového Psa

Výcvik Trikové Psa zahŕňa nasledujúce oblasti:
1/ Koordinácia
2/ Práca s tlamou
3/ Práca s labkou
4/ Práca s nosom
5/ Čuch (čuchové práce)
6/ Práca na diaľku
7/ Ručné signály
8/ Reťazec správania

Comments are closed.