Ako naucit psa povel “daj labku”

Ako naucit psa povel “daj labku”

ANAKIN Cerberus Illusion cimarron uruguayo how to bond with your dog kisses daj labku

Trikový Pes: Piata hodina – “Daj labku”

Pokračujeme tréningom Začiatočníckeho Trikového Psa s Certifikovanou Inštruktorkou Trikového Psa a s Uruguajskými Cimarronmi z chovateľskej stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme výcvikom “daj labku”.

Belona Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo how to train your puppy to give paw daj labku

ONLINE VÝCVIK ZADARMO – PRIPOJTE SA TERAZ!
Naša prvá hodina začala 1. februára 2021 a ešte stále sa môžete pripojiť. Počas 4 mesiacov môžete získať titul Začiatočnícky/Stredne pokročilý/Pokročilý alebo Odborný Trikový Pes. PRVÝ CIEĽ – naučiť psa 15 trikov na získanie oficiálneho titulu Začiatočnícky Trikový Pes (NTD).

Video v španielčine s automatickými titulkami nižšie.

Správne vykonaný povel na titul ITD: Na povel “daj labku” pes podá svoju labku do ruky psovoda. Môže sa použiť ktorákoľvek labka, ale aj keď pes dokáže podať obe labky, počíta sa to iba ako jeden trik. Až PO podaní labky vezmeme do ruky maškrtu a odmeníme psa.

Postup výcviku

1/ Vezmite si rôzne drobné maškrty (malé mäkké kúsky ako napr. párok, syr a pod.).
2/ Upútajte pozornosť svojho psa a dajte mu povel “sadni“.
3/ Ukážte svojmu psovi maškrtu ukrytú v uzavretej dlani. Presuňte dlaň so skrytou maškrtou nad jeho nos. Ak sa snaží dostať maškrtu tlamou, ignorujte to, pretože to nie je žiaduce správanie. Keď Váš pes nemôže získať maškrtu ústami, bude sa intuitívne snažiť znížiť Vašu ruku svoju labkou.

Beulah Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo dej pac

4/ Pochváľte svojho psa, aj keď trochu pohne labou alebo ju zdvihne zo zeme. Môžete ho odmeniť verbálne, aj keď posunie svoju váhu tak, aby zdvihol labu. Pochváľte ho slovne (bravo, super, a pod.).
5/ Pripravte si druhú ruku pre prípad, že Váš pes zdvihne labu. Uchopte labku, akonáhle ju trochu nadvihne.
6/ Odmeňte svojho psa maškrtou. Ak budete ignorovať nežiaduce správanie (použitie papule) a odmeníte iba požadované správanie (zdvihnutie laby), Váš pes bude opakovať požadované správanie.
7/ Hrajte sa so psíkom, aby malo pozitívny pocit spojený s tréningom.
8/ Niekoľkokrát (nie viac ako 2-3 minúty) opakujte kroky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

Duncan Cerberus Illusion Cimarron uruguayo dej pac

Pridajte sa k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a robte viac so svojim psom!

Súčasť výcviku Trikového Psa

Výcvik Trikové Psa zahŕňa nasledujúce oblasti:
1/ Koordinácia
2/ Práca s tlamou
3/ Práca s labkou
4/ Práca s nosom
5/ Čuch (čuchové práce)
6/ Práca na diaľku
7/ Ručné signály
8/ Reťazec správania

Comments are closed.