Ako naučiť psa prejsť cez rebrík

Ako naučiť psa prejsť cez rebrík

Duncan Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo - there can be only one rebrík

Trikový Pes: Dvadsiata prvá hodina – Rebrík

Pokračujeme tréningom Začiatočníckeho Trikového Psa s Certifikovanou Inštruktorkou Trikového Psa a s Uruguajskými Cimarronmi z chovateľskej stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme výcvikom povelu “Rebrík”.

ONLINE VÝCVIK ZADARMO – PRIPOJTE SA TERAZ!
Naša prvá hodina začala 1. februára 2021 a ešte stále sa môžete pripojiť. Počas 4 mesiacov môžete získať titul Začiatočnícky/Stredne pokročilý/Pokročilý alebo Odborný Trikový Pes. PRVÝ CIEĽ – naučiť psa 15 trikov na získanie oficiálneho titulu Začiatočnícky Trikový Pes (NTD).

Video výcviku nižšie:

Správne vykonaný povel na titul NTD: Na povel bude pes klusať cez nízky rebrík, ktorý je umiestnený na zemi. Môže byť vyrobený z akéhokoľvek materiálu a mal by mať dĺžku približne 2 metre. Je možné použiť akýkoľvek druh rebríka. Až po vykonaní povelu vezmeme do ruky maškrtku a psa odmeníme.

Postup

1/ Vezmite si rôzne drobné maškrty (niečo malé mäkké ako napr. párok, syr, atď.).
2/ Postavte sa so svojim psom pred rebrík a upútajte jeho pozornosť.
3/ Ukážte psovi maškrtu ukrytú v zavretej dlani.
4/ Pomocou maškrty v ruke skúste psíka naviesť k tomu, aby prešiel cez rebrík. Váš pes by mal intuitívne sledovať maškrtu a vykonať úlohu.
5/ Môžete použiť príkaz “rebrík” v okamihu, kedy Váš pes kráča rebríkom.
6/ Odmeňte svojho psa maškrtou v okamihu, keď prejde cez rebrík. Neskôr psíka odmeňujte až po vykonaní povelu, t.j. až keď prejde rebríkom.
7/ Chváľte správanie svojho psa.
8/ Niekoľkokrát (nie viac ako 2-3 minúty) opakujte kroky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
9/ Hrajte sa so psíkom, aby malo pozitívny pocit spojený s výcvikom.

Belona Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo

Pridajte sa k nám na Facebooku EU Trick Dog Spark Team a robte viac so svojim psom!

Súčasť výcviku Trikového Psa

Výcvik Trikové Psa zahŕňa napríklad nasledujúce oblasti:
1/ Koordinácia
2/ Práca s tlamou
3/ Práca s labkou
4/ Práca s nosom
5/ Čuch (čuchové práce)
6/ Práca na diaľku
7/ Ručné signály
8/ Reťazec správania

Comments are closed.